Pokud se zabýváte nepotravinářskými tradičními řemesly, jste prvovýrobci (prodáváte výhradně své výrobky), předvádíte ukázky z výroby a máte zájem o zařazení do databáze, zašlete fotografie svých výrobků na adresu remeslavalmez@gmail.com. Jejím prostřednictvím probíhá komunikace s řemeslníky.