Organizaci Valašského krajkářského a řemeslného trhu jsme předali Integrované střední škole Valašské Meziříčí.

 

Pokud se zabýváte nepotravinářskými tradičními řemesly, jste prvovýrobci (prodáváte výhradně své výrobky), předvádíte ukázky z výroby a máte zájem o zařazení do databáze, zašlete fotografie svých výrobků na adresu valasskykrajkarsky@isscopvm.cz. Jejím prostřednictvím probíhá komunikace s řemeslníky.